Het kabinet schaft de centrale loting voor studies met een beperkt aantal plaatsen (de numerusfixusopleidingen) vanaf het studiejaar 2017/2018 af.

In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt, aldus het ministerie van Onderwijs zaterdag.

Bij de nieuwe methode van selecteren wordt ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, de persoonlijkheid en de motivatie van de student.

Bij de centrale loting tellen alleen de eindexamencijfers als criterium voor toelating. Hoe hoger de eindexamencijfers, hoe groter de kans op toelating. In de huidige situatie worden scholieren met een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger automatisch geplaatst. Die gegarandeerde plek voor goede studenten komt te vervallen.

Relevante criteria

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Jet Bussemaker van Onderwijs weten dat er vorig jaar ruim 56.000 studenten zijn aangemeld voor een numerusfixusopleiding. Dat is bijna een derde van alle studenten die in het hoger onderwijs gaan studeren.

''Ik verwacht dat ook in de toekomstige situatie studenten met goede eindexamencijfers zullen worden toegelaten, mits ze voldoen aan andere voor de opleiding relevante criteria'', schrijft Bussemaker.

Nummertje trekken

Voorzitter Tom Hoven van de Landelijkse Studenten Vakbond (LSVb) laat weten dat zijn organisatie de voorkeur geeft aan decentrale selectie boven de centrale loting. ''Dan zijn we af van het nummertje trekken en kan beter worden gekeken naar motivatie en andere zaken die belangrijk zijn voor de selectie'', zegt Hoven.

Hoven plaatst ook enkele kanttekeningen bij de plannen van Bussemaker. De LSVb is het er niet mee eens dat studenten zich in de toekomst voor zware studies als tandheelkunde en geneeskunde zich jaarlijks maar één bij universiteit mogen inschrijven. Nu kunnen studenten hun kansen nog vergroten door zich op meerdere locaties aan te melden.

Verder is de studentenvakbond tegen het voornemen om studenten te laten mee betalen aan de kosten die onderwijsinstellingen moeten maken voor het uitvoeren van de selectieprocedure. Die wordt volgens Hoven maximaal 50 tot 100 euro. 

''Daarmee werp je een drempel op voor studenten die interesse hebben in een bepaalde studie'', laat de leider van de studentenvakbond weten.