Vanwege de natte weersomstandigheden mogen boeren enkele weken langer mest uitrijden op akkers en weilanden. De periode wordt met twee weken verlengd tot en met 15 september.

De staatssecretarissen Sharon Dijksma (Economische Zaken) en Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) hebben dat vrijdag besloten.

Als boeren mest uitrijden op akkerbouwland moet er wel een groenbemester worden ingezaaid. Het gaat om gewassen die makkelijk stikstof opnemen, zoals lupine of winterrogge. Daardoor wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen.

Een groenbemester is niet verplicht als er in het najaar nog bloembollen geplant worden.