Cao-afspraken waarin vakbondsleden worden voorgetrokken boven niet-vakbondsleden zal minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken niet algemeen verbindend verklaren. Dat betekent dat ze niet aan een hele bedrijfstak worden opgelegd.

Asscher heeft dat vrijdag laten weten op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Anne Mulder (VVD). Aanleiding voor de vragen was een bericht dat bij een reorganisatie leden van FNV Bondgenoten een hogere ontslagvergoeding hebben gekregen dan de rest.

Asscher wijst erop dat voor cao-partijen contractvrijheid bestaat, waarbij onderscheid gemaakt mag worden tussen vakbondsleden en niet-leden.

''Dat hoeft echter niet zonder meer te betekenen dat ieder onderscheid geoorloofd is.'' In het algemeen vindt Asscher het maken van onderscheid tussen vakbondsleden en niet-leden ''niet de manier om het draagvlak voor cao's te verbeteren''.