Het kabinet is het vrijdag eens geworden over een pakket maatregelen om radicalisering en jihadisme aan te pakken.

Dat hebben ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

"In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of extremisme. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde van waar onze democratie voor staat'', aldus de ministers.

De plannen houden onder meer in dat er meer mogelijkheden komen om het Nederlanderschap in te trekken, al mag dat niet leiden tot stateloosheid. Ook bij mensen die een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of die daar als instructeur werken, kan het Nederlanderschap straks worden ingetrokken.

Verder komen er wettelijke mogelijkheden om jihadisten te kunnen aanpakken die terugkeren naar Nederland. Overwogen worden onder meer een tijdelijke meldplicht en contactverboden. Wanneer er gegronde vermoedens bestaan dat iemand wil uitreizen naar een conflictgebied om zich daar aan te sluiten bij terreurbewegingen als IS, worden paspoorten vervallen verklaard.

Het kabinet zal zich gaan inzetten om informatie-uitwisseling tussen Europese lidstaten over het reisgedrag van terroristen te stimuleren. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken reisgegevens structureel te verzamelen en te verwerken voor de bestrijding van terrorisme.

Sociale media

Naast de genoemde maatregelen wil het kabinet verspreiders van jihadistische propaganda via sociale media tegengaan. Een specialistisch team van de Nationale Politie moet zich hier op gaan richten en het Openbaar Ministerie (OM) inlichten bij strafbare uitingen. 

Het kabinet wil hierbij ook de medewerking inroepen van internetbedrijven. Als zij geen gehoor geven aan oproepen om jihadistische content te verwijderen worden zij ook aangepakt.

Expertcentrum

Verder wil het kabinet een expertcentrum in het leven roepen om gemeenten te helpen bij het detecteren en aanpakken van radicalisering. Ook zal er een kennisplatform preventie radicalisering worden opgezet om deskundigen in het onderwijs en jeugdhulp te kunnen informeren.

Het kabinet wil ook een periodiek overleg met imams starten om met de gemeenschap over de problemen met radicalisering en discriminatie te kunnen bespreken.

Predikers van buiten de Europese Unie die oproepen tot haat maken bovendien geen kans meer op een visum. Het kabinet wil hulp bieden aan initiatieven die een tegengeluid laten horen. Bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten over ronselpraktijken.

Persconferentie

"De vrijheden van de rechtsstaat mogen nooit worden gebruikt om die rechtsstaat te ondermijnen", aldus Opstelten in een persconferentie vrijdagmiddag. Hij benadrukte dat "het overgrote deel van de moslims zich distantieert en verzet tegen deze beweging".

Volgens Opstelten is echter een klein deel gevoelig voor radicalisering. Zij vormen volgens hem een "substantiële dreiging voor de nationale veiligheid en rechtsorde". Zijn collega-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) vulde aan: "De rechtsstaat zullen wij compromisloos verdedigen".

Bekijk de verklaring van Opstelten:

[[video:embed]]

[[slideshow:Maatregelen kabinet tegen jihadisme]]

Paspoorten

Er zijn tot dusverre 33 paspoorten ingenomen van personen die mogelijk wilden uitreizen om zich aan te sluiten bij de jihad. 

Verder kon worden voorkomen dat 22 personen zouden uitreizen en zich zouden aansluiten bij de jihad, in bijvoorbeeld Syrië of Irak. Ook is in dertig gevallen de uitkering of studiefinanciering stopgezet.

Deze week werden drie mensen aangehouden wegens onder meer het ronselen voor de jihad. Volgens Opstelten lopen nog 26 vergelijkbare strafrechtelijke onderzoeken.

Reacties

De regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartij SP steunen de kabinetsaanpak van het jihadisme voluit. Dat blijkt uit de eerste reacties.

"De aanpak is een terechte mix van wat kan binnen de wet en kijken naar wat je kan voorkomen", aldus PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff noemt het "goed te zien dat het kabinet zoveel van onze voorstellen overneemt, zoals het afnemen van het Nederlanderschap". 

Ook oppositiepartij de SP is tevreden met de kabinetsplannen, "omdat nu echt gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om jihadgangers te volgen, op te pakken en uit te zetten", aldus Kamerlid Ronald van Raak.

CDA-leider Sybrand Buma is kritisch: "De verwachtingen waren hoger dan dat het kabinet nu waargemaakt heeft. Veel bestaande maatregelen worden een beetje opgepoetst. Het kabinet zegt compromisloos te willen handelen maar het strafbaar stellen van het verheerlijken van terrorisme en ISIS laat men links liggen."

PVV-leider Geert Wilders vindt de aanpak van het kabinet zwaar onvoldoende: "Het blijft politiek correcte slappe hap." Hij wil onder meer dat alle IS-aanhangers in Nederland meteen het Nederlanderschap wordt ontnomen.