Minister Blok wil bedrijven, gemeenten en provincies inschakelen bij het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegkomende gebouwen van het Rijk.

Door de kleiner wordende overheid komen steeds meer van deze panden vrij. Een oplossing daarvoor vraagt met de huidige moeilijke vastgoedmarkt veel creativiteit en durf, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot het jaar 2020 heeft het Rijk 30 procent minder kantoorruimte nodig. Maar ook gevangenissen, rechtbanken en kazernes worden door bezuinigingen overbodig.

Vaak gaat het om mooie panden op goede locaties, aldus de minister van Wonen en Rijksdienst. ''Het is een lastige opgave'', zei Blok vrijdag voor het begin van de ministerraad.

Binnenkort overlegt hij met de gemeenten Zwolle en Den Haag om mee te denken over nieuwe bestemmingen en oplossingen voor de leegstaande panden.

Het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt al nieuwe methoden voor verkoop en het zoeken van andere functies voor vastgoed dat het Rijk niet meer nodig heeft. Tot 2020 moet 2,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte en andere objecten worden afgestoten.

Verloedering

Rond leegstaande panden dreigt verloedering en onveiligheid. Dat valt soms te voorkomen door panden (tijdelijk) een andere functie te geven, zoals studentenhuisvesting of het vestigen van bedrijven in sport en cultuur.

''We doen alles om te voorkomen dat het leeg komt te staan'', aldus de bewindsman. Slechts een ''enkele keer'' lukt het niet en wordt er gesloopt.
 
Omdat de overheid de markt niet wil verstoren, is samenwerking tussen overheden en bedrijven nodig om tot creatieve en haalbare voorstellen te komen, aldus Blok.