Werkgevers en werknemers moeten de optie om de WW-duur te verlengen van twee naar drie jaar laten varen. Daartoe roept D66-Kamerlid Steven van Weyenberg op.

In het vorig jaar gesloten sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners is opgenomen dat de duur van WW wordt verkort van drie jaar naar twee jaar, maar dat er in de cao-afspraken alsnog kan worden verlengd naar drie jaar.

"Dat kan duizenden banen kosten en is dus slecht voor de werkgelegenheid. Ook kost het honderden miljoenen, die we beter kunnen besteden aan hoger loon en dus een hogere koopkracht", aldus Van Weyenberg.

"Onzin", zegt Leo Hartveld, bestuurder van FNV. "We hebben in het sociaal akkoord heldere afspraken met de politiek en de werkgevers gemaakt over de mogelijkheid van een derde jaar WW", stelt hij.

"Als mensen werkloos raken en ze krijgen geen WW-uitkering, wordt er ook minder geconsumeerd. Dat is slecht voor de economie. Mensen zijn niet voor hun plezier werkloos, zij solliciteren zich suf. Het is juist goed dat je een stukje inkomenszekerheid hebt."

Een woordvoerder van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) laat weten dat bij het sociaal akkoord is afgesproken dat het publiek deel van de WW naar twee jaar gaat en dat het aan de sociale partners is of er wordt bijgeplust naar drie jaar.

Volgens Asscher is het wel van belang dat er bij de gesprekken aan de cao-tafels aandacht is voor van-werk-naar-werk-perspectieven.

Dure regelingen

Van Weyenberg wil daarnaast dat de sociale partners bij de cao-onderhandelingen fors inzetten op werkgelegenheid. "Dat betekent dat ze moeten stoppen met dure regelingen als extra verlofdagen voor ouderen. Dat is slecht voor de werkgelegenheid en voor de arbeidsmarktpositie van ouderen", stelt hij.

Hartveld: "Wij hebben ten tijde van het pensioenakkoord met de werkgevers afgesproken dat we seniorenregelingen goed gaan bekijken. Leeftijdenverlof zorgt er juist voor dat ouderen langer door kunnen blijven werken."

Cao's

Het baart Van Weyenberg zorgen dat er halverwege het jaar nog weinig cao's zijn afgesloten. "Normaal zitten we rond deze tijd al op driehonderd cao-akkoorden. Momenteel zijn dat er net tweehonderd."

Volgens hem houden werknemers de hand op de knip zolang er geen duidelijkheid komt over hun cao. "Mensen zijn onzeker over wat hun inkomenspositie wordt. Dat remt het broze herstel van de economie", aldus Van Weyenberg.

"Werkgevers en werknemers keken, terecht, naar de politiek om te zien hoe de hervormingen op de arbeidsmarkt uit zouden pakken, maar nu kijk ik ook naar hen. Ik roep hen op om niet in de loopgraven te verzanden."

Hartveld noemt het 'opmerkelijk' dat D66 zich met de cao-onderhandelingen bemoeit. "De politiek moet zich hier verre van houden. Wij gaan over de cao's, wij hebben onlangs ook een banenplan opgesteld. Van Weyenberg moet wat mij betreft met voorstellen komen om de werkloosheid aan te pakken in plaats zich te richten op de werklozen."