De Franse president François Hollande wil op korte termijn een eurotop houden waarop wordt bepaald hoe de kwakkelende Europese economie vooruit kan worden geholpen. 

Daarbij moet ook worden gekeken naar de mogelijkheid om het tempo waarin bezuinigingen worden doorgevoerd aan te passen, stelde hij donderdag in een toespraak voor Franse diplomaten.

''Het herstel is te zwak. De inflatie is te laag. De euro is te sterk'', somde Hollande de problemen in de eurozone op. ''Europa wordt bedreigd door een lange en mogelijk eindeloze periode van stagnatie als we niets doen.''

Volgens de president moeten de eurolanden alle ruimte gebruiken die ze hebben om de verbetering van de overheidsfinanciën aan te passen aan de economische omstandigheden.

Hollande benadrukte dat de nieuwe Franse regering ''meer dan ooit'' vastbesloten is om economische hervormingen door te voeren. ''Maar die kunnen niet werken als Europa niet wordt gemobiliseerd'', voegde hij daaraan toe.

3 procent

Eerder deze week werd de Franse minister van Economische Zaken Arnaud Montebourg nog de wacht aangezet, nadat hij de Europese bezuinigingspolitiek had aangevallen.

Hollande houdt vast aan het streven het Franse tekort binnen de Europese norm van maximaal 3 procent te brengen. Hij wil daarbij echter meer ruimte krijgen dan Brussel nu toestaat.

Buitengewone omstandigheden

Het herstel van de economie kan niet alleen worden gesteund met maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), stelde Hollande. Het monetaire beleid van de ECB moet volgens hem worden geflankeerd door een begrotingsbeleid ''dat rekening houdt met buitengewone omstandigheden''.

ECB-president Mario Draghi zei vorige week ook dat sterkere eurolanden meer kunnen doen om de economie op gang te helpen. Hij verwees daarbij echter nadrukkelijk naar landen die al aan de Europese begrotingsnormen voldoen.