Het kabinet laat bij de wetgeving ''zeker op een aantal punten'' steken vallen. 

Die kritiek uit vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State, een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet, in een interview met het Advocatenblad.

Wetten dreigen volgens Donner te veel 'een instrument van snelle ingrepen' te worden. ''En vooral ingrepen die enkel en alleen gemotiveerd worden door geld dat je daarmee bespaart of andere overwegingen zoals efficiency of doelmatigheid. Je ziet dat dat gaat schuren met gevoelens van rechtvaardigheid.''

Donner reageert in het Advocatenblad op waarschuwingen dat de rechtsstaat gevaar zou lopen. Hij is het daar niet mee eens, maar heeft begrip voor de zorgen die volgens hem voortkomen uit de afgelopen jaren van economische crisis en de miljardenbezuinigingen.

Bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën kan volgens Donner weleens te veel de nadruk liggen op de bezuinigingen en op doelmatigheid. ''We proberen daar in de adviezen van de Raad van State op te wijzen.''

Onder druk

Ook constateert de oud-CDA-minister dat verschillende instituties zoals de rechterlijke macht, maar ook de traditionele rol van de Tweede en Eerste Kamer en die van politieke partijen in de financiële en economische crisis onder druk zijn komen te staan.

''Dus het is niet verbazingwekkend dat wat dat betreft sommige mensen het gevoel hebben van: wat gebeurt er? Gaat dit wel goed? Op sommige momenten kun je heel wel je vraagtekens plaatsen bij wat er gebeurt.'' Concrete voorbeelden noemt Donner hier niet.