Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) is bereid met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de tafel te gaan om de aanpak van jihadisme te bespreken.

 "Als dat een keer in VNG-verband gebeurt is dat altijd nuttig", zei Plasterk donderdag in Den Haag in reactie op een verzoek van de VNG. 

De bewindsman benadrukte wel dat het kabinet al veel doet aan de aanpak van radicalisering. Zo zegt Plasterk regelmatig te overleggen met de burgemeesters van risicogemeenten als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het gaat dan onder meer over het uitwisselen van ervaringen. 

Maar jihadisme is volgens de VNG nu juist niet alleen een probleem van de grote steden in de Randstad. De club wil daarom zo snel mogelijk in gesprek met Plasterk en minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD).

Plasterk zou een coördinerende rol moeten krijgen in de gezamenlijke aanpak. Zijn ministerie is immers verantwoordelijk voor een slagvaardig openbaar bestuur, de democratische rechtsstaat en de nationale veiligheid (AIVD), aldus de gemeenten.

De gemeenten vinden ook dat er veel meer op lokaal niveau moet gebeuren. Jihadisme is volgens de vereniging niet alleen een probleem voor een paar grote steden in de Randstad. Jihadstrijders komen ook uit dorpen in het Gooi en andere delen van het land, stelt de vereniging. 

"We moeten met een lokale aanpak zo veel mogelijk proberen te voorkomen dat er ruimte ontstaat voor polarisatie en radicalisering", zegt voorzitter Annemarie Jorritsma in een verklaring. "Daarom moeten meer gemeenten met preventie aan de slag. Rijk en gemeenten moeten daarbij samen optrekken."

Plasterk wees in dat verband op nieuwe maatregelen die minister Opstelten en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) 'binnenkort' bekendmaken. Naast maatregelen zoals het stopzetten van uitkeringen en het afpakken van paspoorten, wil het kabinet met een reeks preventieve maatregelen voorkomen dat jongeren radicaliseren.