Het kabinet en de bevriende oppositie zijn het in onderhandelingen woensdag eens geworden over de rijksbegroting voor volgend jaar. 

Dat heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bekendgemaakt na overleg op zijn departement, waarbij premier Mark Rutte, de fractievoorzitters en financieel specialisten van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en de financieel specialisten van de regeringspartijen VVD en PvdA aanwezig waren.

Dijsselbloem sprak van een ''voorzichtige begroting'' die rekening houdt met de beperkte ruimte die er is en ook met de onzekerheden op internationaal geopolitiek gebied.

De koopkracht wordt voor mensen zo veel mogelijk ontzien en dat leidt volgens Dijsselbloem tot een evenwichtig koopkrachtbeeld met ''een plusje waar mogelijk''. Nederland is er economisch gezien nog niet, maar ''we gaan geleidelijk de goede kant op'', aldus Dijsselbloem.

Bekijk de reactie van minister Dijsselbloem:

Kantelmoment

Kees van der Staaij (SGP) sprak van een ''positief resultaat''. Ook Arie Slob van de ChristenUnie zei ''blij te zijn met het resultaat'' dat volgens hem een evenwichtig koopkrachtbeeld geeft. Hij gaat uit van een ''kleine plus' voor de meeste mensen.

Alexander Pechtold van D66 constateerde dat de lasten in Nederland nog altijd hoog zijn, maar nu iets minder zijn toegenomen. ''Ik hoop dat dit een kantelmoment is.'' Hij noemde de besluiten die de onderhandelende partijen namen verdedigbaar.

Financieel specialist Mark Harbers van de VVD gaf toe dat de begroting ''nog geen juichverhaal'' is, maar wel degelijk een stap in de goede richting. Henk Nijboer van de PvdA noemde het koopkrachtbeeld evenwichtig en benadrukte het belang van maatregelen die de werkgelegenheid moeten vergroten.

Bekijk de reactie van Slob:

Verlichting

In het begrotingsakkoord is afgesproken om ongeveer 1 miljard euro vrij te maken voor een verlichting van eerder afgesproken lastenverzwaringen. Dat leidt tot een gemiddelde koopkrachtstijging van 0,25 procent.

Ook komt er al op korte termijn zo'n 900 miljoen euro voor noodhulp en opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Defensie krijgt er structureel 100 miljoen euro bij.

Het kabinet sloot vorig jaar pas na Prinsjesdag een akkoord met de bevriende oppositie om zich verzekerd te weten van voldoende steun in de Eerste Kamer. Toen werd afgesproken om voortaan al vóór de begroting wordt samengesteld te onderhandelen. Dijsselbloem presenteert zijn miljoenennota op Prinsjesdag, 16 september.

De begroting 2015: bezuinigen of investeren?