Als het nodig is, moet de wet worden aangepast ''om de rechtsstaat te kunnen beschermen tegen hen die haar ondermijnen''.

 Dat schrijft PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom in een opiniestuk in de Volkskrant op zaterdag.

Volgens Samsom is de ''voedingsbodem voor wederzijds onbegrip of zelfs haat helaas nog vruchtbaar in Nederland''. Samsom roept daarom op om ''een tandje bij'' te schakelen. ''Meer lef om elkaar aan te spreken op gebrekkige integratie. Een consequentere aanpak van discriminatie in iederen vorm. En meer weerbaarheid tegen de elementen die onze kernwaarden ondergraven.''

Samsom verwijst in zijn stuk naar een zomer vol slecht nieuws. Het neerhalen van MH17 en de nasleep daarvan, de crisis in Gaza en de opmars van IS in het Midden-Oosten noemt Samsom ''afschuwelijk''.

Daarom moeten volgens de PvdA-leider de diplomatieke inspanningen worden versterkt, moet er voort worden gemaakt met Europese defensiesamenwerking en moet er meer worden ingezet op een duurzamere en ''innovatieve maakindustrie''.