Nederland moet af van de naïviteit over radicale jongeren die sympathiseren met terroristische organisaties en hun geweld verheerlijken. 

CDA-leider Sybrand Buma zei dat donderdagavond bij Knevel en Van den Brink, in een toelichting op zijn voorstel om verheerlijking van geweld strafbaar te stellen.

Buma's voorstel werd donderdag afgewezen door minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie die vindt dat er binnen het strafrecht genoeg mogelijkheden zijn om opruiing of haatzaaien aan te pakken. Opstelten wil geen 'gedachtepolitie'.

Buma heeft veel meer problemen met verheerlijking van geweld, zoals de afgelopen dagen gebeurde met jongeren die op internet de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley toejuichten. ''Het is veel meer dan een zinnetje, we moeten hier paal en perk aan stellen want het is een gevaar voor de samenleving'', aldus Buma.

Vier dingen die u moet weten over IS