De VVD wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om overlast van meeuwen te bestrijden. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema wil daarom dat het dier van de lijst met beschermde inheemse diersoorten wordt gehaald. 

Een VVD-woordvoerster heeft een bericht in Trouw van woensdag hierover bevestigd.

''De meeuw moet je niet beschermen, maar bestrijden'', vindt hij. ''Als we langer wachten, wordt het probleem net zo groot als bij de ganzen.''

Heerema zal er bij staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken op aandringen dat ze het voorstel verwerkt in de nieuwe Natuurwet.

Vooral kustplaatsen zouden hinder van meeuwen ondervinden. Gemeenten plaatsen al afvalcontainers en verspreiden extra sterke vuilniszakken om te voorkomen dat ze door meeuwen worden opengepikt. Ook worden afschrikwekkende vliegers op daken gezet en met borden wordt mensen ontraden de meeuwen te voeren. 

Eieren

Sommige gemeenten proberen de dieren te verjagen. Ook worden eieren in olie gedompeld waardoor de jongen niet uitkomen. Voor dit soort maatregelen is ontheffing van de provincie of het ministerie nodig.

Dat beleid schiet volgens de VVD tekort. Gemeenten zouden alle mogelijkheden moeten krijgen om overlast van meeuwen te bestrijden.

Vogelbescherming

De Vogelbescherming noemt het voornemen "een uitermate slecht plan''. 

Volgens de Vogelbescherming gaat het de afgelopen jaren met drie van de vier belangrijkste meeuwensoorten slecht. "Vooral de populatie van de kokmeeuw en de stormmeeuw loopt de afgelopen jaren terug. Daarnaast zijn er verschillende soorten meeuwen, en lang niet alle soorten geven overlast.''

Er moet volgens een woordvoerder worden gekeken naar de oorzaken van overlast door meeuwen. "Zorg voor goede broedplaatsen, voorkom rotzooi op straat en geef de meeuwen in plaats daarvan genoeg natuurlijk voedsel. Afschieten is geen oplossing.''