Herstel van de economie en het scheppen van banen zijn voor het kabinet de belangrijkste missie in het komende regeringsjaar.

Over de manier waarop dat moet gebeuren lieten minister-president Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher zich dinsdag in het Twentse Diepenheim niet uit. ''Dat wordt op Prinsjesdag wel duidelijk", zegt Rutte.

De ministers en staatssecretarissen waren op uitnodiging van minister Henk Kamp van Economische Zaken naar kasteel Nijenhuis in Kamps woonplaats Diepenheim gekomen om ''met de benen op tafel'' vooruit te kijken.

Voorafgaand aan het middagoverleg gaf Kamp de bewindslieden een rondleiding over zijn eigen erf, op een steenworp afstand van het kasteel. Daar vergaderen ministers en staatssecretarissen tot in de avond door. Rond 19.30 uur vertrekt de hele ploeg weer uit Twente. 

Fundamenteler

"We kijken hier wat fundamenteler naar het komend halfjaar," zegt Rutte. "Ook tegen de achtergrond van de vele gebeurtenissen in het buitenland. De geopolitieke situatie Oekraïne, de situatie in Irak. Dat beeld is ook van belang voor Nederland." 

De meeste van die benen waren voor de afwisseling gehuld in spijkerbroeken in plaats van in de gebruikelijke pakken.

''Het is belangrijk om af en toe, los van alle Kamerdebatten, papieren en vergaderingen bij elkaar te komen en je te realiseren dat je heel veel werk te doen hebt zodat Nederland weer groeit, mensen een baan kunnen vinden en dat economisch herstel zich vertaalt naar de mensen thuis'', zegt Asscher.

Banen

Het kabinet hoopt in ieder geval verdwenen banen terug te halen naar Nederland. Bedrijven die hun activiteiten naar het buitenland hebben verplaatst, worden aangespoord terug te keren naar Nederland. 

Het kabinet ''zet fors in op het verder versterken van het vestigingsklimaat'' door te investeren in innovatie, duurzaamheid en onderwijs.

Ook wil de regering research stimuleren en de regeldruk verminderen, zo schrijft minister Asscher dinsdag aan de Tweede Kamer. Zijn brief gaat over reshoring, het terughalen van banen uit lagelonenlanden. 

Verdwenen

De afgelopen decennia is in bijvoorbeeld de textielindustrie veel productie en werkgelegenheid verdwenen naar landen waar de arbeidskosten lager zijn dan in Nederland.
 
Sommige bedrijven besluiten om uiteenlopende redenen hun productie weer terug te halen. Een motief kan zijn dat de loonkosten elders ook stijgen. Volgens Asscher doet zo'n 1 tot 2 procent aan reshoring. Door barrières weg te nemen, hoopt het kabinet meer ondernemingen daartoe over te halen.
 
Asscher onderstreept dat Nederland al een ''uitstekend vestigingsklimaat’’ heeft. ''We beschikken over een hoogopgeleide beroepsbevolking en onze infrastructuur en gezondheidszorg zijn van hoge kwaliteit."

Binnenhof

Woensdag houdt het kabinet zijn eerste formele begrotingsraad. Dat gebeurt weer gewoon op het Binnenhof in Den Haag. Volgende week volgen naar verwachting nog enkele begrotingsraden.

Kabinet en coalitie zijn ook in gesprek met de bevriende oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP over de overheidsbegroting voor volgend jaar. Steun van deze drie partijen is nodig om de plannen door de Senaat te krijgen, waar de regeringspartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben.

Lastenverlichting

Maandag had het eerste begrotingsoverleg met de oppositie plaats. Naar verwachting wordt besloten een extra lastenverlichting in te voeren en wordt meer geld beschikbaar gesteld voor Defensie.

De coalitiepartijen toonden zich na afloop optimistisch over de kansen op een akkoord. De oppositiepartijen, die nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer, benadrukten dat het nu aan het kabinet is de wensen voor lastenverlichting en extra geld voor defensie en ontwikkelingshulp in te passen in de nieuwe begroting. 

Vrijdag gaat het overleg verder.

Kan het kabinet weer gaan spenderen?