Oud-VVD-minister Ed Nijpels wordt kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd.

 Nijpels was in de jaren tachtig minister van VROM in het tweede kabinet-Lubbers. Tot 2008 was hij commissaris van de koningin in Friesland. Momenteel is Nijpels voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

De ministerraad stemde verder in met de benoemingen van Nicolette van Gestel, Saskia Klosse en Fieke van der Lecq. Van Gestel werkt momenteel als hoogleraar aan Tilburg University.

Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht. Lecq is werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als bijzonder hoogleraar Pensioenmarkten.

De SER bestaat voor twee derde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die als bruggenbouwers moeten fungeren tussen werkgevers- en werknemersleden.