Straat- en contactverboden die door Nederlandse rechters zijn opgelegd, zullen zonder inhoudelijke toetsing worden overgenomen in Duitsland. 

Nederlanders die het slachtoffer worden van huiselijk geweld en uitwijken naar Duitsland, kunnen daardoor nu makkelijker wettelijke bescherming krijgen.

Dit vloeit voort uit een wetsontwerp over het overnemen van 'geweldbeschermingsbeslissingen' uit andere EU-landen, dat het kabinet Merkel woensdag heeft aangenomen.

Nu moet voor het 'overhevelen' van een straatverbod nog een omslachtige nieuwe procedure bij een Duitse rechter worden gevoerd. De Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, moet nog instemmen met het wetsontwerp.