De rechtbank in Amsterdam bepaalde deze week dat nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen die naar Marokko worden overgemaakt even hoog moeten blijven als bestaande uitkeringen. 

Dit meldt de Volkskrant vrijdag.

Voor minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is de uitspraak een nieuwe tegenvaller in de aanpak van de export van uitkeringen naar het buitenland.

Asscher loopt door de uitspraak een besparing van 100 miljoen euro mis.

Woonlandbeginsel

De minister wil de uitkeringen die naar het buitenland worden overgemaakt aanpassen aan de lokale kosten van het levensonderhoud in de desbetreffende landen. Asscher: "Ik vind het volstrekt logisch dat de hoogte van een uitkering wordt aangepast aan de kosten van het levensonderhoud in het land waar de uitkeringsgerechtigde woont. De uitkering moet geen bonus zijn omdat de kosten in dat land lager liggen."

Volgens de zogenoemde wet Woonlandbeginsel zouden vooral de uitkeringen van Marokko en Turkije naar beneden worden bijgesteld.

De wet ging in op 1 juli 2012 en zou direct van toepassing zijn op nieuwe uitkeringen, terwijl lopende uitkeringen geleidelijk zouden worden aangepast.

In een eerder stadium oordeelde de Nederlandse rechter dat dit woonlandbeginsel in strijd is met internationale verdragen.

Bestaande uitkeringen die op rekeningen in Marokko en Turkije worden gestort, mogen niet worden aangepast. Dat leverde Asscher al een tegenvaller van 300 miljoen op.

Deze week bepaalde de Amsterdamse rechter dat ook nieuwe uitkeringen niet mogen worden gekort. Volgens Asscher zou de schade voor het kabinet niet 100 miljoen bedragen.

"Mocht na bestudering van de uitspraak blijken dat deze ook voor de export van nieuwe nabestaandenuitkeringen geldt, zouden de gezamenlijk financiële gevolgen naar verwachting enkele miljoenen euro’s per jaar zijn," aldus Asscher.

Aanpassing verdrag

Sociale Zaken zou volgens de krant overwegen in hoger beroep te gaan, maar juristen denken dat dat zinloos is. Wel zal Asscher er bij zijn Marokkaanse collega's op aandringen het sociale verzekeringsverdrag snel aan te passen.

Het verdrag - dat de toepassing van het woonlandbeginsel in de weg zit - aanpassen is een optie, maar dat zou alleen gevolgen hebben voor nieuwe uitkeringen. Bestaande uitkeringen kunnen niet worden aangepast.