De langdurige zorg (AWBZ) is helemaal niet te duur en hoeft ook niet onhoudbaar te worden in de toekomst, zoals het kabinet steeds beweert.

Dat stelt de SP dinsdag naar aanleiding van een doorrekening die de partij heeft laten verrichten door het Centraal Planbureau (CPB).

Sinds de belastingherziening in 2001 wordt jaarlijks miljarden euro’s meer aan AWBZ-premies geïnd dan feitelijk aan deze zorg wordt besteed. Zo komt er dit jaar ruim 34 miljard euro binnen aan premies terwijl hiervan 23 miljard euro naar AWBZ-zorg gaat.

Het verschil wordt volgens de SP voor andere belastingtechnische zaken ingezet. Dit jaar is er een tekort van bijna drie miljard voor de AWBZ, maar dat is dus niet nodig, aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

Centraal Planbureau

"Sinds het nieuwe belastingstelsel is zeker zeventig miljard van de AWBZ-premie niet naar de langdurige zorg gegaan", concludeert de socialiste. "Er wordt een tekort gesuggereerd dat er niet is." 

De SP heeft alternatieve voorstellen gedaan om de AWBZ te financieren. Volgens het Centraal Planbureau gaan mensen met een inkomen vanaf meer dan 42 duizend euro er door die plannen op achteruit. Volgens Leijten gaat echter zo'n driekwart van alle huishoudens er door haar plannen op vooruit.