Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil het eind 2011 ingevoerde inreisverbod voor vreemdelingen wijzigen.

Het gaat hem alleen om de lichte inreisverboden om te voorkomen dat onder anderen toeristen en zakenmensen die hun verblijfstermijn in Nederland kort overschrijden, Europa twee jaar lang niet meer in mogen.

Voor mensen die niet actief werken aan hun vertrek moet een inreisverbod juist langer duren. Het zware inreisverbod, onder meer voor vreemdelingen die criminele zaken op hun geweten hebben, blijft overeind.

In 2012 en 2013 is ruim achtduizend keer een inreisverbod opgelegd aan vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en niet mogen terugkeren. Het ging veelal om een licht verbod (ruim zevenduizend).

De rest betrof een zwaar inreisverbod, dat maximaal twintig jaar kan duren. Dat blijkt uit een evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Misdrijf

Het negeren van een zwaar inreisverbod of een ongewenstverklaring is een misdrijf, waarvoor de rechter veelal een vrijheidsstraf oplegt. Dat gebeurde in de onderzochte periode in ongeveer 1.400 zaken.

Het is niet duidelijk hoe lang die straf duurde, omdat er vaak sprake was van meerdere strafbare feiten. Overtreding van een licht inreisverbod kan leiden tot een boete, maar dat gebeurt relatief weinig, blijkt uit het onderzoek.

Met de wijziging wil Teeven dat het inreisverbod effectiever wordt toegepast. Daarbij wijst hij erop dat de procedure heeft gezorgd voor meer regeldruk en meer werklast voor de betrokken diensten. Hij zal dat in Brussel aankaarten.

Nederland voldoet met zijn terugkeerprocedures, waarvan de inreisverboden deel uitmaken, aan de Europese richtlijnen, schrijft de staatssecretaris.