Het maken van zogenoemde 'stemfies' moet verboden worden. Daarvoor pleit voorzitter van de Kiesraad Henk Kummeling. Hij raadt minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aan om het strafbaar te maken.

Kummeling benadrukte woensdag in het Radio 1-programma De Ochtend dat zelfportretten wel mogen, zolang maar niet te zien is wat diegene heeft ingevuld op het stemformulier.

"Als herleidbaar is wat men stemt dan is dat niet handig. Wij hebben in Nederland in de Kieswet een stemgeheim en dat willen we waarborgen."

De Kiesraad erkent dat handhaven nauwelijks mogelijk is omdat mensen niet kunnen worden verplicht hun telefoon in te leveren als ze gaan stemmen. Hij opperde dat het daadwerkelijk plaatsen van de foto op internet dan wellicht strafbaar moet worden.

Rechtbank

De rechtbank in Den Haag oordeelde in mei nog dat stemfies niet verboden zijn. De rechter erkende wel dat de nadelen aan het zelfportret met een ingevuld stembiljet groter zijn dan de voordelen.

De zaak was aangespannen door de Stichting Bescherming Burgerrechten die vond dat een stemfie een schending van het stemgeheim is omdat anderen invloed zouden kunnen uitoefenen op de stem die wordt uitgebracht. 

Maart

De stemfie dook in maart voor het eerst op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Plasterk gaf destijds aan dat selfies in het stemhokje zijn toegestaan. Honderden mensen, onder wie D66-leider Alexander Pechtold, maakten vervolgens een foto van zichzelf terwijl ze aan het stemmen waren. 

Na de uitspraak van de rechter werden tijdens de Europese verkiezingen onder meer posters opgehangen om kiezers erop te wijzen dat ze niet bekend hoeven te maken op wie ze stemmen.