De Europese Unie gaat over op sancties tegen Rusland. Ze treden in werking omdat het land onrust blijft stoken in Oost-Oekraïne. De VS neemt eveneens zwaardere maatregelen. 

De EU-maatregelen, ingesteld op 29 juli 2014, gelden vooralsnog voor één jaar en zullen om de drie maanden worden geëvalueerd. Rusland importeerde in 2013 in totaal voor 11,8 miljard euro aan voedsel en agrarische producten (waaronder ook vlees en melk) uit de EU. Vanuit de Verenigde Staten werd voor een bedrag van 975 miljoen euro geïmporteerd.

Het Westen wil de sancties Rusland dwingen om een andere koers te varen ten aanzien van hun beleid in Oost-Oekraïne. Een overzicht:

- Tegen inmiddels 95 personen en 23 'instanties' zijn beperkingen opgelegd. Dit zijn vertrouwelingen van Poetin en betrokkenen bij de strijd om de Krim. Hun tegoeden zijn bevroren en bovendien kunnen ze de EU niet meer in.

- Gesprekken over een verdrag over vrij reizen tussen Rusland en de EU zijn gestaakt.

- Rusland is uit de G8, een jaarlijks forum van de machtigste landen ter wereld, gezet. De geplande top in Sotsji werd afgeblazen.

- De Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling zijn gevraagd niet meer te investeren in Rusland.

- De toegang tot de Europese en Amerikaanse kapitaalmarkt voor Rusissche banken die voor meer dan 50 procent in handen zijn van de staat wordt geblokkeerd. EU-burgers en Amerikanen mogen geen obligaties meer opkopen bij deze banken. Dit wordt gezien als de zwaarste maatregel, omdat de Rusissche bankensector minder geld kan ophalen om te investeren in de economie.

- Europese landen stoppen met het exporteren van wapens naar Rusland. Bestaande contracten worden wel gerespecteerd.

- Ook mogen er geen producten worden geëxporteerd die gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden, zoals kogelvrije vesten en nachtkijkers.

- De EU en de VS zullen daarnaast niet meer meewerken aan de ontwikkeling van energietechnologie in Rusland, bijvoorbeeld op het terrein van olieboringen en schaliegaswinning. 

- De VS stopt met de verstrekking van exportkrediet voor de uitvoer naar Rusland.

- Daarnaast staken de Amerikanen de investeringen in de economische ontwikkeling van Rusland.

- De EU dreigt met nieuwe economische sancties tegen Rusland.

- De EU komt met nieuwe sancties, maar de invoering ervan is enkele dagen uitgesteld om het staakt-het-vuren in het oosten van Oekraïne een kans te geven.