De ChristenUnie wil van minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) weten hoe hij het tonen van bijvoorbeeld hakenkruisen en ISIS-vlaggen in de toekomst tegengaat.

De partij heeft vragen ingediend naar aanleiding van de demonstratie zaterdag in Den Haag waarbij deze symbolen te zien waren.

De CU vindt het ''onwenselijk dat nazisymbolen en vlaggen van uiterst gewelddadige en terroristische organisaties, zoals ISIS, worden getoond''.

De partij wijst op een verdrag dat bepaalt dat rechten en vrijheden er niet zijn om misbruikt te worden.

De CU wil ook weten of de burgemeesters meer bevoegdheden kunnen krijgen om in te grijpen. Al meer politici hebben hun ongenoegen over de anti-Israëlmanifestatie geuit.