Nederlandse melkboeren mogen dit jaar niet meer produceren dan vooraf is afgesproken. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma probeerde maandag in Brussel een meerderheid van EU-lidstaten achter een voorstel te krijgen om de zogeheten vetcorrectie van melk aan te passen, zodat de productie van melk omhoog kan en melkboeren een heffing ontlopen. Dat mislukte echter.

Melkboeren moeten zich, dit jaar voor het laatst, aan strenge melkquota houden. Produceren ze meer, dan betalen ze een superheffing.

Nederland deed maandag een ultieme poging om de toegestane productie voor dit jaar omhoog te krijgen. Immers, hoe vetter de melk, hoe sneller de melkquota wordt bereikt en door aanpassing van de vetfactor kan de melkproductie omhoog.

''We zijn zeer teleurgesteld. We hebben er echt de laatste tijd hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen'', aldus een woordvoerder van Dijksma.

Afgeschaft

De melkquota en de daaraan gekoppelde heffing werden dertig jaar geleden ingevoerd om een overschot aan melk te voorkomen.

Maar door de groeiende vraag naar melkproducten is de noodzaak verdwenen en worden de regels dan ook per 2015 afgeschaft. Nederland vindt echter dat boeren al dit jaar meer zouden mogen produceren om aan de vraag te voldoen. Bovendien zouden de boeren zo minder risico lopen op een boete.

Nederlandse boeren zullen naar schatting dit jaar circa 140 miljoen euro aan boetes moeten gaan betalen voor het overschrijden van de melkquota.

Nederland, gesteund door een grote groep EU-landen waaronder Duitsland en Oostenrijk, roept de Europese Commissie nu op met een voorstel te komen.