In de landelijke vergadercircuits zitten meer bestuurders van lokale partijen. Het aantal bestuurders in de commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verdubbeld.

Dat meldt Dagblad Trouw maandag.

In de commissies die overleggen met Rijk en Europa over gemeentelijk beleid zitten 229 mensen. Hiervan kwam 10 procent uit lokale partijen. Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam en andere betrokkenen hebben dat percentage weten te verdubbelen, maar ze streven naar 30 procent.

De lokale partijen hebben namelijk bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ongeveer 30 procent van de stemmen gekregen.

De opmars van de lokale partijen in de VNG is een gevolg van de totale wijziging in de commissies. Alle commissieleden, behalve voorzitter en burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma, moesten opstappen.