Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om instellingen voor jeugdhulpverlening financiële zekerheid te geven terwijl het nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Instellingen die er gebruik van maken, moeten het geld wel een keer terugbetalen.

De jeugdzorg gaat flink op de schop. Vanaf volgend jaar worden gemeenten er verantwoordelijk voor, maar het is de vraag of ze daar klaar voor zijn.

Een onafhankelijke commissie was eerder dit jaar kritisch en sprak van een ''zeer krap tijdpad''.

Met deze maatregel hopen de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Fred Teeven (Veiligheid) te voorkomen dat instellingen tijdens de overgangsfase in financiële problemen komen of vanwege de onzekerheid medewerkers ontslaan.