De lokale bestuurders van VVD en PvdA zijn het totaal niet eens over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers nog recht hebben op onderdak.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nluitgevoerd door Overheid in Nederland.

Van de ruim tweeduizend respondenten vindt een meerderheid (55 procent) dat de gemeente ook bij definitief uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moet hebben om opvang te bieden en eventueel zorg te dragen voor voedsel, zorg en onderwijs.

Opvallender is het grote verschil in opvatting tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA. Van de liberale bestuurders vindt slechts 9 procent dat de gemeente die mogelijkheden moeten hebben, bij de sociaaldemocraten ligt dit percentage op maar liefst 89 procent.

Op de stelling dat staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Justitie) alles in het werk moet zetten om uitgeprocedeerden het land uit te zetten reageert precies de helft instemmend, maar ook hier zijn de verschillen tussen VVD en PvdA groot.

Zo is 91 procent van de VVD-bestuurders en lokale volksvertegenwoordigers het eens met de stelling, bij de PvdA'ers blijft dit percentage steken op 29 procent.

Meewerken

Teeven is, ondanks de lokale weerstand, fel tegenstander van de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij vindt dat zij alleen recht hebben op opvang als zij meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.

Diverse burgemeesters, waaronder de Amsterdamse PvdA-burgemeester Eberhard van der Laan, gedogen initiatieven voor collectieve noodopvang voor uitgeprocedeerden. 

Zo zaten er tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers in de Amsterdamse Vluchthaven, een voormalige gevangenis. Volgens Teeven bewijst het marginale aantal dat daadwerkelijk is teruggekeerd naar het land van herkomst echter dat dit project is mislukt.

Vorige week oordeelde de rechter dat de Vluchthaven moest worden ontruimd. Wel heeft Teeven nog te maken met een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat Nederland aanspoort om illegalen op te vangen.

Ook concludeerde het College voor de Rechten van de Mens dat de situatie in de overvolle Amsterdamse Vluchtgarage, een gekraakt pand in Amsterdam-Zuidoost, "mensonwaardig" is. 

Het college wil dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er doden vallen in het pand. Er zou geen sprake zijn van warm water en voor voedsel en kleding zijn de ruim honderd illegalen afhankelijk van giften.