De keuze om de haven en het industrieterrein Moerdijk te laten groeien, is definitief. 

Als laatste ging maandagavond een grote meerderheid van de gemeenteraad van Moerdijk akkoord.

Ontwikkeling van de bedrijvigheid in Moerdijk is omstreden vanwege de groeiende overlast voor de inwoners van het dorp Moerdijk.

Voor het dorp worden maatregelen getroffen. Er wordt minimaal 8 miljoen euro geïnvesteerd om het dorp leefbaar te houden, de stankoverlast wordt aangepakt en inwoners die het dorp willen verlaten, kunnen hun huis tegen 95 procent van de taxatiewaarde aan de gemeente verkopen.