Het mbo krijgt vanaf volgend jaar 75 miljoen euro extra per jaar voor techniekonderwijs. Dat heeft minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) maandag bekendgemaakt.

"Dit is een extra stimulans voor scholen om technische opleidingen aan te bieden en andere kostbare opleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt," licht Bussemaker toe.

Het extra geld wordt geïnvesteerd op advies van een commissie die eerder dit jaar de bekostiging van het mbo-onderwijs onder de loep nam. Het geld komt uit de begrotingsafspraken die het kabinet vorig jaar maakte met D66, ChristenUnie en SGP.

Eerder maakte het kabinet al geld vrij voor het middelbaar beroepsonderwijs via een regionaal investeringsfonds. Volgens Bussemaker komt daarmee in totaal driehonderd miljoen euro beschikbaar voor het middelbaar beroepsonderwijs.