Als de huidige instroom van asielzoekers aanhoudt, dan is het onvermijdelijk dat mensen over een aantal weken of maanden in hotelboten worden geplaatst. Als die optie is uitgeput worden mogelijk tentenpaviljoens ingezet. 

Dat zei staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven zondagavond in Nieuwsuur.

Het aantal asielzoekers dat naar Europa komt, steeg vorig jaar met 30 procent naar 435.000, van 352.000 in 2012. Ruim 135.000 vluchtelingen kregen vorig jaar asiel in een van de 28 EU-landen, twintigduizend meer dan in 2012.

De grootste groep kwam uit Syrië, gevolgd door Afghanistan en Somalië. Nederland staat qua opname van asielzoekers op de zesde plaats. 

Teeven sloeg zes weken geleden alarm, vooral over de toestroom van Eritreeërs. Toen vroegen per week duizend mensen uit Eritrea asiel aan in Nederland. Inmiddels zijn die aantallen gedaald, maar de instroom is volgens hem nog steeds "fors". Afgelopen week vroegen 675 Eritreeërs asiel aan en de week daarvoor 535. 

Kazerne

Om asielzoekers op te vangen zijn de afgelopen tijd oude kazernes en voormalige gevangenissen geopend. Als de uitstroom uit de asielzoekerscentra naar woningen stagneert, dan dreigt "ophoping", zei Teeven. "Er staat enorme druk op, we moeten twee asielzoekerscentra per week openen als het niet snel genoeg gaat." 

"We hebben gemeenten gevraagd meer en sneller woningen te leveren, maar gaat niet snel genoeg", aldus de staatssecretaris. Volgens hem zijn veel gemeenten bereid een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te faciliteren, maar in sommige gevallen is sprake van weerstand en gebrek aan draagvlak. 

Smokkel

Nederland heeft de afgelopen tijd 28 mensen in zeventien zaken aangehouden voor mensensmokkel, zei Teeven over een van de oorzaken achter de stijging. "Dat zijn mensen aan het einde van de schakel in Nederland, maar de daders vormen criminele samenwerkingsverbanden in Noord-Afrika en Italië." 

Dinsdag en woensdag komen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken bijeen om de migratieproblemen te bespreken, onder voorzitterschap van Italië. "We gaan betere afspraken maken over grensbewaking", blikte Teeven vooruit. "Dat wil Italië ook, maar wel met een bijdrage van andere lidstaten."