Mensen die niet zelf aan de bel trekken over onterecht betaald eigen risico, moeten dat toch terug krijgen. Het kabinet moet zich daarvoor inzetten, vindt de Tweede Kamer. 

Een motie daarover van CDA en D66 werd vrijdagochtend in de laatste stemming voor het zomerreces met algemene stemmen aangenomen.

Door de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en accountants over de jaarrekeningen van ziekenhuizen, dreigen patiënten die zich niet melden een eventuele correctie op hun eigen risico mis te lopen. Dat vindt de Kamer ongewenst.

Ook gedupeerden die zich niet zelf melden, moeten uiteindelijk het onterecht betaalde eigen risico terug te krijgen.

Participatiesamenleving

Ook moet het kabinet concreter aan de slag met de participatiesamenleving. Het moet er samen met de provincies en gemeenten een preciezere invulling aan geven, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

De participatiesamenleving dook vorig jaar ineens op in de Troonrede; afgelopen woensdag debatteerde de Kamer er met premier Mark Rutte over.

Die zei dat het voor het kabinet geen na te streven heilstaat is, maar meer een constatering van een ontwikkeling waarbij mensen het heft in eigen hand nemen en zelf dingen in hun eigen omgeving organiseren.

Concreet

Maar de Kamer vond dat niet concreet genoeg en riep onder aanvoering van ChristenUnie-leider Arie Slob het kabinet op concreter te worden. Het kabinet moet daarbij speciaal aandacht geven aan een versterking van de mantelzorg en vrijwilligerswerk. Rutte moet voor het eind van dit jaar aan de Kamer rapporteren over zijn vorderingen.

De participatiesamenleving leidde vorig jaar meteen al tot veel kritiek. Volgens SP-leider Emile Roemer was het een eufemisme voor 'zoek het zelf maar lekker uit'. Premier Mark Rutte bestreed dat. Hij wees erop dat oud-PvdA-premier Wim Kok het in de jaren 90 al gebruikte, net als diens opvolger Jan Peter Balkenende (CDA).

Bezuinigingen

De Tweede Kamer wil ook weten wat de gevolgen zijn van de reeks bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op de inlichtingendienst AIVD. De Algemene Rekenkamer (ARK) moet dat onderzoek doen, vindt de Kamer.

Die nam op de laatste Kamerdag voor het reces in de nacht van donderdag op vrijdag een motie van D66 en CDA aan waarin ze de regering verzoekt de ARK in te schakelen.

De Kamer wijst erop dat de begroting en de meerjarencijfers voor de AIVD recentelijk al drie keer zijn gewijzigd. Het is niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de organisatie en het werk van de AIVD.

Afgelopen week maakte minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) bekend dat het kabinet 25 miljoen euro extra in de AIVD stopt. Maar tegelijkertijd gaat een groot deel van de al eerder opgelegde bezuinigingen wel door.

Reces

De Tweede Kamer kan met reces. Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg hamerde de laatste vergadering voor het zomerreces vrijdagochtend om 2.09 uur af. De Kamerleden worden op 2 september weer terugverwacht op het Binnenhof.

In een laatste woord aan de Kamerleden vergeleek Van Miltenburg het werk van de Kamer met het schilderij Indian Spaceman van de schilder Lucebert, dat op haar werkkamer hangt. "Lucebert schilderde grove lijnen, duidelijke figuren en tegelijk veel details. Ook hier weten we het grote met het kleine te combineren.''

Ze wenste de Kamerleden vervolgens een goed reces, met ruimte voor werkbezoeken, gesprekken met de achterban, interessante rapporten en tijd voor familie en dierbaren, "misschien wel in uw juichpak''.

Vergaderen

Overigens is het niet zo dat de politiek nu helemaal stil komt te liggen. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar het stelsel van woningcorporaties, hoort volgende week nog getuigen en ook de Eerste Kamer vergadert nog op dinsdag en zeer uitzonderlijk, ook op maandag.

De fractievoorzitters gaan maandag nog op reis, maar waarheen is nog steeds niet duidelijk. Niemand wil uit veiligheidsoverwegingen bekendmaken waar de reis heen gaat. PVV-leider Geert Wilders gaat in elk geval niet mee, heeft hij laten weten.