Als er aanwijzingen zijn van marteling van asielzoekers moet de overheid onderzoek laten doen. 

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) schrijft dit donderdag in een advies aan staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie).

Littekens en fysieke en psychische klachten kunnen betekenen dat een asielzoeker slachtoffer is geweest van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van geweld. Die informatie kan van belang zijn bij de beoordeling van een asielverzoek.

Het kabinet gaat er tot dusver van uit dat er medisch gezien geen zekere uitspraken zijn te doen over de oorzaken van dergelijke sporen. Maar volgens de ACVZ is dat standpunt niet langer houdbaar. Ze verwijst onder meer naar uitspraken van deskundigen.