Verschillende partijen in de Tweede Kamer twijfelen of minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie wel goed is geïnformeerd door haar ambtenaren over de grote problemen met de ICT bij haar departement.

Ze is ''gepiepeld door haar mensen'', oordeelde Jasper van Dijk (SP).

Volgens de VVD-bewindsvrouw was de ''cultuur verstoord'' op haar departement, waren ''deelbelangen leidend'' en vormden zich ''kampen''. En dan kan het wel een tijdje duren voordat problemen naar boven komen, zei ze.

De problemen spelen al jaren, maar bij haar gingen de alarmbellen af nadat in januari een datacenter was uitgevallen. ''Dat was een wake-upcall voor het hele ministerie.''

Hennis meldde dinsdag dat de problemen met de ICT zo groot zijn dat de continuïteit van de bedrijfsvoering risico's loopt en dat er direct ingegrepen moet worden. Naast verouderde apparatuur is er ook sprake van grote problemen tussen ICT-managers. Vier topambtenaren moeten het veld ruimen.

Grote zorgen

Alle partijen in de Kamer maken zich grote zorgen. VVD'er Ronald Vuijk is ''geschrokken van de omvang en de ernst van de problematiek'', terwijl Angelien Eijsink (PvdA) zich afvroeg wie er echt verantwoordelijk is bij Defensie. Ook CDA en D66 wilden weten wie ''in control'' is op het ministerie.

De drie aanwezige oppositiepartijen CDA, D66 en SP menen dat de minister niet goed is geïnformeerd door haar ambtenaren.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) vroeg zich af of ze voor januari de Kamer wel goed op de hoogte heeft gebracht. Hennis wilde niet op de vraag ingaan of ze is misleid door haar medewerkers. Maar het verdient ''verre van een schoonheidsprijs'', zei ze.

Urgentie

Volgens Hennis is op haar ministerie ''iedereen van de urgentie doordrongen''. Er zijn pleisters geplakt om de ergste problemen op korte termijn aan te pakken, zei ze. De komende maanden worden oplossingen voor de lange termijn gezocht. Dat zal vermoedelijk jaarlijks enkele miljoenen kosten.

Op dat proces wil de Kamer meer greep want er is in de woorden van de PvdA ''nog veel onduidelijk''. Hennis beloofde de volksvertegenwoordigers op de hoogte te houden van de stappen die ze neemt in deze zaak.