Het is nog onzeker hoeveel Nederland vergoed krijgt van de kosten die gemaakt moeten worden om de vele problemen met de militaire helikopter NH90 op te lossen. 

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie heeft daarover ''vergaande'' toezeggingen gekregen van de fabrikant, maar er staat nog niets zwart op wit.

Daarom heeft ze besloten de druk op te voeren en de laatste zeven exemplaren van de maritieme gevechtshelikopter, die kampt met roest en slijtage, voorlopig niet af te nemen.

Hennis heeft ''voorlopig vertrouwen'' in de manier waarop NHIndustries de problemen aanpakt en acht de kans groot dat de fabrikant uiteindelijk opdraait voor alle aanpassingen aan de toestellen, zei ze woensdag in de Tweede Kamer.

Het ligt volgens haar veel moeilijker om ook de extra kosten voor het langer doorvliegen met een andere helikopter vanwege het gedoe met de NH90 op de fabriek te verhalen. ''Enige realiteitszin is wel noodzakelijk'', aldus de minister.

'Vliegende Fyra'

Wat de omvang van de schade en extra kosten zijn, is nog niet bekend. Hennis beloofde daarin voor het einde van het jaar inzicht te geven. Ook zal ze aangeven welke gevolgen de kwestie heeft voor de begroting van Defensie.

Hennis zei de verontwaardiging in de Kamer over de nieuwe problemen met de NH90 te begrijpen. Het CDA sprak over de 'vliegende Fyra', de PVV over een 'roestbak met propeller' en D66 over een 'echt dramadossier'. Het Europees samenwerkingsproject om de NH90 te ontwikkelen en aan te schaffen, waarin Nederland ruim 1,1 miljard euro heeft gestoken, kende al vele financiële tegenvallers, technische problemen en vertragingen.

Defensie heeft twintig NH90's besteld. Daarvan zijn er tot nu toe dertien geleverd. De Kamer blijft grote zorgen houden over het project, maar steunt het besluit van Hennis de afname van de resterende toestellen op te schorten. Wel dringen de partijen erop aan om alle schade volledig gecompenseerd te krijgen. Ook moet de minister kijken naar de rol die Defensie zelf heeft gespeeld en welke lessen daaruit zijn te trekken.