De PvdA wil dat geld dat vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten voor armoedebeleid voortaan wordt gelabeld, zodat het niet naar eigen wens kan worden besteed aan heel andere zaken.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Tunahan Kuzu tegen NU.nl.

In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA af om 100 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebeleid bij gemeentes. 

Aangezien dit geld via het gemeentefonds beschikbaar wordt gesteld, hebben de gemeenten beleidsvrijheid om dit naar eigen wens te besteden. Dit betekent dat het geld bijvoorbeeld ook kan worden geïnvesteerd in de plaatsing van lantaarnpalen.

Sporten

De PvdA wil echter waarborgen dat deze middelen worden besteed aan het bestrijden van kinderarmoede, bijvoorbeeld door het inzetten van deze middelen om kinderen te laten sporten. 

"Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn allerlei nieuwe colleges aangetreden waarbij er wordt bezuinigd op armoede", aldus Kuzu. "De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld, bezuinigt 13 miljoen op armoedebeleid, terwijl de armoede alleen maar toeneemt."

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zei vorige week tijdens het debat over de tegemoetkoming voor minima de beleidsvrijheid van de gemeenten "een groot goed" te vinden. Ook coalitiepartner VVD is fel tegenstander van het beperken van de beleidsvrijheid voor gemeenten. 

D66

Kuzu kijkt daarom voor steun voor zijn voorstel naar D66. "Eerder waren zij tegen het labelen van het geld in het gemeentefonds, maar de tegemoetkoming voor de minima moest van D66 ineens wel worden gegarandeerd", aldus Kuzu.

Volgens D66-Kamerlid Steven van Weyenberg gaat het echter om verschillende dingen. "Inkomensbeleid is Rijksbeleid, maar armoedebestrijding vereist maatwerk op gemeenteniveau." Hij stelt dat het juist goed is om de gemeenten de ruimte en het vertrouwen te geven hun beleid in te richten.

Pieter Heerma (CDA) is dat met hem eens. "Als we allemaal schotten gaan aanleggen in het gemeentefonds dan hebben gemeenten geen beleidsvrijheid meer, maar maak je ze een uitvoeringsorganisatie van het Rijk.

Chagrijn

Woensdagochtend sprak de Kamer met Klijnsma over armoedebeleid. Diverse partijen verweten Kuzu dat hij een punt maakt van de macht van gemeenten, juist nu de PvdA veel colleges na de verloren gemeenteraadsverkiezingen moest inleveren.

"Ik begrijp dat het chagrijn van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nog niet is weggetrokken", aldus Van Weyenberg.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: "Al mijn eerdere voorstellen om geld voor armoede te oormerken werden door de PvdA afgewezen."

Klijnsma zei in reactie op het voorstel van partijgenoot Kuzu niet van plan te zijn om de beleidsvrijheid van gemeenten te beperken.

"Het geeft mij voorzichtig moed dat het leeuwendeel van de gemeenten aandacht besteed aan armoedebestrijding", aldus Klijnsma.

Wel roept ze gemeenten die bezuinigen op armoedebestrijding op om hier nog eens goed naar te kijken.

Oproep Klijnsma aan Rotterdam om armoedebeleid