De laatste openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties worden woensdag afgenomen in de Tweede Kamer.

De voormalige PvdA-ministers Wouter Bos, Ella Vogelaar en Eberhard van der Laan gaan in op de rol die zij tussen 2007 en 2010 hebben gespeeld in de volkshuisvesting.

Als minister van Financiën in het kabinet-Balkenende IV maakte Wouter Bos zich hard voor extra investeringen in probleemwijken. De 750 miljoen euro die hij daarvoor op het oog had moesten worden opgehoest door de woningcorporaties.

Ella Vogelaar, zijn minister voor Wonen, Wijken en Integratie, was belast met de uitvoering van het plan. Toen dat mislukte werd zij door Bos zelf aan de kant gezet en opgevolgd door Eberhard van der Laan, die inmiddels burgemeester van Amsterdam is.

Oud-bewindslieden

Maandag ondervroeg de commissie drie oud-bewindslieden van de VVD. Voormalig staatssecretaris Johan Remkes ging in op de rol die hij tussen 1998 en 2002 speelde. In die periode begonnen diverse woningcorporaties met het opzetten van projecten die niet tot hun kerntaak behoorden.

In dat licht moesten ook de oud-ministers Sybilla Dekker en Pieter Winsemius zich verantwoorden. Zij waren respectievelijk tussen 2003 en 2006 en 2006 en 2007 verantwoordelijk voor volkshuisvesting.

Schandalen

De enquêtecommissie, voorgezeten door onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet, onderzoekt naar aanleiding van de vele schandalen in de sector de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. De commissie bekijkt wat er verkeerd is gegaan en wat er moet veranderen.

In deze laatste fase van de openbare verhoren worden alle bewindslieden verhoord die de afgelopen twintig jaar betrokken waren bij volkshuisvesting. Het rapport moet in het najaar verschijnen.

De parlementaire enquête is een van de zwaarste wapens die het parlement ter beschikking staan om duidelijkheid te krijgen over bepaalde zaken. Eerdere enquêtes gingen onder meer over de Bijlmerramp, de val van Srebrenica en de financiële sector. Er staat ook nog een enquête over het debacle rond de hogesnelheidstrein Fyra op stapel.