Na alle ophef over een hoge boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein worden de werkafspraken tussen de Nederlandse Zorgautoriteit NZa en het Openbaar Ministerie (OM) aangepast. 

Daarmee moet nieuwe onduidelijkheid over de aanpak van dit soort zaken worden voorkomen.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zegde dat dinsdag toe in een verhit Kamerdebat over de manier waarop de toezichthouder de boete van 2,5 miljoen oplegde zonder afstemming met het OM. Omdat de NZa al een boete oplegde, kan het OM er geen zaak meer van maken.

Schippers zei blij te zijn dat de NZa niet alleen zijn tanden had laten zien, maar ook optrad vanwege de foute declaraties. Maar zij had eveneens liever gezien dat dat was gebeurd aan de hand van een duidelijk en actueel protocol met daarin recente werkafspraken.

Om te voorkomen dat het OM overvoerd wordt met meldingen zijn er in praktijk afspraken gemaakt met de NZa, maar die afspraken staan niet op papier. Dat gebeurt nu alsnog.

Geërgerde Kamerleden

Het ergerde Kamerleden dat de NZa hen niet het gevraagde rapport wil geven dat leidde tot de boete. Zij wilden het rapport om te zien hoe de NZa erbij was gekomen dat er fouten waren gemaakt en er geen sprake was van fraude. De minister benadrukte dat de NZa correct heeft gehandeld en hier "eigenstandig" over mocht beslissen. Zij vindt dat een toezichthouder als de zorgautoriteit onafhankelijk moet kunnen opereren. Voor Schippers is die verdeling van zaken helder: de NZa houdt zich bezig met gemaakte fouten, het OM met fraudezaken.

Het ziekenhuis moet de bijna 25 miljoen euro die de afgelopen jaren ten onrechte is gedeclareerd "tot de laatste cent" terugbetalen, aldus Schippers. De komende tijd wordt berekend om welk bedrag het exact gaat.

Toezichthouder

De NZa ligt al langer onder vuur en een onderzoekscommissie bekijkt de handelwijze van de toezichthouder. Eerder dit jaar kwam er een dossier naar buiten van een klokkenluider waarin misstanden bij de toezichthouder aan de kaak werden gesteld. Die stelde onder meer dat patiëntengegevens en vertrouwelijke documenten niet veilig zouden zijn bij de NZa.

En vorige maand stapte de Raad van Bestuur van de NZa op na ophef over (dienst)reizen die op kosten van organisaties of bedrijven zouden zijn gemaakt waar de NZa toezicht op moet houden.