Ziekenhuizen mogen winst gaan uitkeren aan investeerders als pensioenfondsen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel hiervoor van minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Schippers wil investeerders als pensioenfondsen onder strikte voorwaarden toestaan te investeren in ziekenhuizen. De ziekenhuizen zijn nu aangewezen op leningen van banken, maar die zijn terughouden met het verstrekken van kredieten.

Door andere partijen te laten investeren kunnen ziekenhuizen hun zorg en dienstverlening verbeteren zonder dat het de belasting- of premiebetaler meer kost. Winst maken in de medisch-specialistische zorg is nu nog verboden, maar mag al wel op andere terreinen van de zorg zoals bijvoorbeeld bij huisartsen.

De regeringspartijen VVD en PvdA en D66, SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de eenmansfracties 50PLUS/Klein en Roland Van Vliet gaven dinsdag hun steun aan het plan.

ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SP en PVV zien er niets in. Zij vinden dat geld voor de zorg ook echt moet worden besteed aan de zorg en niet aan winst of beleggingen. Om ook in de Eerste Kamer voldoende steun voor het plan te krijgen, is Schippers aangewezen op meer bijval uit de oppositie.