Uit een onafhankelijk onderzoek naar de staat van de informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij Defensie blijkt dat direct ingrijpen noodzakelijk is.

Dat schrijft minister Jeanine Hennis-Plasschaert dinsdag aan de Tweede Kamer.

Ze liet in mei weten dat er mogelijk ''grote problemen'' waren op dit terrein. Er is volgens het onderzoek een reeks tekortkomingen. Zo is de apparatuur verouderd waardoor de kans op uitval toeneemt.

Ook is er onvoldoende reservecapaciteit om de uitval op te vangen. ''Dit alles behelst risico's voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en vraagt derhalve om direct ingrijpen'', aldus de minister.

Topambtenaren

Inmiddels zijn er vier topambtenaren zijn weggestuurd vanwege de aanhoudende problemen op het ministerie. Uit het onderzoek bleek dat er een visie voor de ICT ontbreekt. Er is sprake van een ''ineffectieve besturing''. Besluiten worden volgens het onderzoek op een verkeerd niveau genomen waardoor onduidelijk is wat de gevolgen zijn.

Er bleken ''verstoorde verhoudingen'' tussen de twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de ICT. Tussen beide organisaties klikt het niet en de communicatie tussen de twee is slecht. ''Dit vormt een risico voor de operaties en de bedrijfsvoering.''

Volgens een woordvoerder van Defensie zijn de militaire operaties nooit in gevaar gekomen. Hoeveel de maatregelen gaan kosten, is nog niet duidelijk. In het najaar wordt daarover meer bekend.

Verrassing

Hennis verraste de Kamer medio mei door te meldden dat er mogelijk ''grote problemen'' waren bij de ICT. Partijen reageerden verbijsterd.

Automatisering bij Defensie kent een moeizame geschiedenis. Zo kampt het honderden miljoenen kostende ICT-project Speer dat de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtonderdelen moet verbeteren, al jaren met vertraging en problemen.