Een simpele rekenfout is de reden dat het ministerschap van Ella Vogelaar uitdraaide op een ramp. Dat zei haar voorganger Pieter Winsemius maandag voor de parlementaire enquêtecommissie die de woningcorporaties onderzoekt.

Dat meldt de Volkskrant.

Volgens Winsemius had Vogelaar door de rekenfout een "groot gat in haar beurs". De VVD'er zegt dat er daardoor niets terecht kwam van de plannen van de minister om samen met de woningcorporaties de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Hiervoor werd in het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV afgesproken dat vrijwillige bijdrages zouden worden gevraagd aan corporaties. Mochten die desondanks voldoende opleveren, dan zouden instellingen een heffing opgelegd krijgen. Winsemius vermoedt dat beide bedragen bij elkaar zijn opgeteld en zodoende de cijfers hebben beïnvloed.

De oud-minister schat het gat op zo'n 3 miljard euro. Hij zegt dit probleem ook in een vroeg stadium te hebben aangekaart bij de destijds aankomende minister van Financiën, Wouter Bos. "Maar die reageerde daar niet op", aldus Winsemius. 

In het najaar van 2008 zegde de PvdA-top het vertrouwen op in Vogelaar wegens gebrek aan resultaat. Hierop maakte ze haar aftreden bekend.