Nederland gaat alle beschikbare middelen inzetten om de ''veelomvattende" terroristische dreiging van jihadisten aan te pakken.

De ''nadrukkelijke aanwezigheid" van de internationale jihadistische beweging in Nederland, maakt dit volgens minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) noodzakelijk. Hij schrijft dat maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland gaat de gevaren bestrijden door een zeer intensieve nationale en internationale uitwisseling van informatie over onder meer reisbewegingen van jihadstrijders. Dit gebeurt ook over contacten tussen extremisten.

Het risico van iedere terugkeerder uit Syrië of Irak wordt in kaart gebracht. Op basis daarvan worden specifieke maatregelen genomen. Verder wordt het uitreizen van jihadgangers ''met alle beschikbare middelen" belemmerd. Dat gebeurt onder meer door het bevriezen van tegoeden en het intrekken van paspoorten.

Lange termijn

Veel maatregelen moeten de serieuze dreiging op lange termijn tegengaan, laat de minister weten. Uit onderzoek van de geheime dienst AIVD blijkt dat die er is. De dienst bracht hierover maandag een rapport naar buiten.

Hoe reëel dat gevaar is, bleek vorige maand bij de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Daar schoot een Franse teruggekeerde Syrië-ganger, Mehdi Nemmouche, vier mensen dood. Eerder dit jaar wist Frankrijk nog een aanslag van een Syriëganger te voorkomen.

Jihadgangers

Europa telt inmiddels drieduizend jihadgangers. Uit Nederland zijn volgens Opstelten ongeveer 130 jihadisten vertrokken, van wie er ruim dertig zijn teruggekeerd.