Premier Mark Rutte (VVD) heeft zaterdag gebeld met de aantredend voorzitter van werkgeversorganiatie VNO-NCW. 

Aanleiding was een reeks zaterdag gepubliceerde vraaggesprekken waarin Hans de Boer stevige kritiek op het sociaal akkoord uit .

Dat akkoord heeft het kabinet vorig jaar met vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers gesloten.

Hoewel De Boer in de interviews zegt dat VNO-NCW nog steeds achter zijn handtekening onder het akkoord staat, maakt Rutte zich toch zorgen.

"In de optelsom kon je misschien wat anders constateren", aldus de premier voor de camera van de NOS.

Stempel

Rutte zegt te begrijpen dat De Boer, de opvolger van Bernard Wientjes, zijn stempel op de functie wil drukken. Ook kan hij leven met de kritiek op het sociaal akkoord. "Dat hij benadrukt waar hij moeite mee heeft, vind ik prima." 

Maar de afspraken, die volgens Rutte voor heel veel rust zorgen, moeten wel worden uitgevoerd.

Nergens naar

"Het lijkt gewoon nergens naar", zo zei De Boer zaterdagochtend in dagblad Trouw. "Er staat een handtekening, maar als de politiek dit nog een keer flikt, zeg ik: zoek het maar uit." Volgens de 59-jarige econoom worden met het akkoord "knollen voor citroenen" verkocht.

Interviews met De Boer stonden zaterdag verder in de Volkskrant en De Telegraaf. Ook de NOS en NU.nl publiceerden interviews met de nieuwe voorzitter.

Hans de Boer heeft premier Mark Rutte desgevraagd verzekerd dat hij op geen enkele wijze wil tornen aan het sociaal akkoord. 

''Ik snap niet dat daar twijfel over is ontstaan. Ik heb nergens gezegd dat ik het akkoord wil opblazen. Wij hebben als organisatie onze handtekening gezet onder het sociaal akkoord. En daar staan wij voor'', aldus De Boer.

Chantage

De werkgeversvoorman plaatste onder meer kanttekeningen bij de afspraak uit het sociaal akkoord, dat werkgevers de komende jaren honderdduizend gehandicapten aan het werk zullen helpen. Zo niet, dan zou een quotumwet in werking treden die bedrijven verplicht om gehandicapten aan te nemen.

''Ik vind dat als persoon een vorm van chantage en ik had dat anders gedaan. Maar dat laat onverlet dat wij ervoor zullen zorgen dat die honderdduizend banen voor gehandicapten er komen", zegt De Boer.

Hij zegt het een veeg teken te vinden dat er ophef is ontstaan over iets ''dat ik nergens heb gezegd, terwijl al die interviews vol staan met positieve plannen over economische groei en banen in Nederland. Het is een storm in een glaasje water."

Vakcentrales

Vakcentrales FNV, CNV en VCP vinden dat de uitspraken van De Boer vragen oproepen over het overlegmodel en de gemaakte afspraken in het sociaal akkoord. De vakcentrales nodigen hem daarom uit voor een overleg binnen de Stichting van de Arbeid.

"De verhalen eerder vanochtend lezen als een totaal andere koers van VNO NCW en lijken niet in lijn met het tussen sociale partners gesloten akkoord. Het is goed dat het kabinet bij monde van de minister-president helderheid heeft gegeven over de verschillende afspraken", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. 

Heerts, die ook werknemersvoorzitter binnen de Stichting van de Arbeid is, zegt uit te gaan van een "betrouwbare VNO-NCW-voorzitter".

Piketpaaltjes

"Kennelijk is het via dit soort interviews waarop de heer De Boer als aankomend voorzitter van VNO-NCW piketpaaltjes slaat voor zijn werkgeversachterban", meent CNV-voorzitter Maurice Limmen. 

"Maar afspraak is afspraak, wij gaan niet nog een keer onderhandelen over het sociaal akkoord of over de reparatie van het derde jaar WW, daarover bestaat geen enkel misverstand."

"Die handtekening van VNO-NCW staat. Zelfs als hij niet gelooft in het wat ons betreft grote belang van sociaal overleg tussen partijen in Nederland", voegt VCP-voorman Gerrit van de Kamp daaraan toe.

Afspraken

In het sociaal akkoord maakten kabinet, werkgevers en werknemers vorig jaar april afspraken over de versoepeling van het onstlagrecht en het bieden van meer zekerheid aan mensen met een tijdelijk contract.

Ook werden afspraken gemaakt over de duur van de WW en beloofden de werkgevers honderdduizend mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen.

Namens VNO-NCW zette Bernard Wientjes zijn handtekening onder de overeenkomst. Dat is de man die De Boer maandag officieel opvolgt als voorzitter.

Lees het hele interview met Hans de Boer: 'Ik laat me niet chanteren' 

'Banken staan onder druk van DNB en AFM' | 'Zzp'ers zijn kraamkamer ondernemerschap'