Als het aan het huidige kabinet ligt, wordt de grondwet uitgebreid met een algemene bepaling waarin wordt benadrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Aan artikel 1 wordt de zin toegevoegd: "De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten."

Vicepremier Lodewijk Asscher zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat veel landen algemene bepalingen in hun grondwet hebben opgenomen waarin nog eens wordt benadrukt dat het land een democratie en rechtsstaat is. "Het is goed om te benoemen wat de grondwet zo belangrijk maakt", zei hij.

Aan de grondwet zelf en aan alle grondwettelijke rechten verandert niets. Maar "sommige symbolen zijn het waard om in de grondwet op te nemen", aldus de vicepremier.

Met het besluit geeft het kabinet gevolg aan het advies van de Staatscommissie Grondwet om een algemene bepaling op te nemen in de grondwet. Ook de Eerste Kamer heeft daarop aangedrongen.

Verkiezingen

Het kabinet gaat nu een voorstel voorbereiden om de Grondwet te wijzigen. Dat is een omslachtige en langdurige procedure. Het parlement moet er twee keer over beslissen.

Tussendoor zijn er verkiezingen nodig, zodat kiezers een uitspraak kunnen doen over de grondwetsherziening. In de tweede lezing moeten Tweede en Eerste Kamer met een tweederdemeerderheid voor de wijziging stemmen.

Bekijk de toelichting van Asscher: