Een toetsgroep van het betrokken ministerie heeft de meest wonderlijke plannen van woningcorporaties moeten afwijzen, zoals de sponsoring van een olifantenparade en de adoptie van een aap.

Dat blijkt uit de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar het corporatiestelsel.

Donderdag werd nog maar eens duidelijk dat woningcorporaties lang niet altijd helder voor ogen hadden wat precies hun taken waren. Zo overwoog een corporatie om festivals te ondersteunen en droeg een andere een voetbalstadion aan.

Weer een ander overwoog tot de aanschaf van een jachthaven. Daarnaast was er een corporatie die zich bezig wilde houden met een weidevogelgebied.

De openbare verhoren vinden sinds begin juni plaats tot en met begin juli. Getuigen en deskundigen worden verhoord in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. 

Financiële avonturen

Aanleiding voor de verhoren zijn de misstanden in corporatieland. Door wilde financiële avonturen van ambitieuze corporatiebazen en vermoedelijk gesjoemel van enkele daarvan, ging een smak geld verloren.

Minister Stef Blok (Wonen) wil in de toekomst voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Ook moet het toezicht steviger worden.

'Dominante mannen'

Ton Lensen, voormalig toezichthouder van corporatie Rentree en commissaris bij Woningstichting Geertruidenberg, weet wel een van de oorzaken voor al het corporatieleed van de afgelopen jaren, onder meer veroorzaakt door bazen met erg grootse plannen. "Het zijn allemaal mannen." En dan ook nog "dominant, solistisch en ambitieus."

Hij denkt dat het stelsel op zich wel tegen menselijke eigenschappen is opgewassen, maar corporatiebazen moeten wel de juiste houding hebben, goede begeleiding krijgen en voldoende tegenwind.

Informatie

De commissie begon donderdag met het horen van Kamerleden. De eerste was Paulus Jansen, voormalig parlementariër voor de SP. Hij zei dat de Kamer weliswaar niet voldoende informatie heeft gehad, maar met wat ze wel kreeg toch al wel meer had kunnen doen.

Hij wil de ministers niet verantwoordelijk houden voor ieder akkefietje bij elke corporatie, maar vindt wel dat de bewindslieden het moeten kunnen herkennen als er meer aan de hand is dan een incident. Dat was de laatste jaren echter wel wat lastig doordat er nogal veel verschillende ministers zijn geweest.