Om misbruik van de Wob tegen te gaan hoeven overheden die te laat reageren op wob-verzoeken binnenkort geen dwangsom meer te betalen.

Dat staat in een brief die minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het najaar komt hij met een voorstel tot wijziging van de wet van openbaarheid van bestuur (wob).

Volgens de minister zijn er momenteel hele bedrijfjes die gespecialiseerd zijn in het innen van dergelijke dwangsommen, die per geval kunnen oplopen tot 1.260 euro.

"Wob-verzoeken zijn vormvrij dus kunnen zo worden ingediend dat het betreffende bestuursorgaan ze vrijwel zeker mist", aldus Plasterk tegen NU.nl. "Bijvoorbeeld verborgen onderaan een open sollicitatiebrief."

Ook komt het volgens hem voor dat twee nagenoeg dezelfde verzoeken per nachtelijke fax worden gedaan, waardoor deze als één verzoek wordt gezien. Voor de andere wordt dan later een dwangsom geëist.

Plasterk is niet bang dat het schrappen van de dwangsom bij wob-verzoeken de prikkel wegneemt bij overheden om wob-verzoeken te behandelen.

"Beslissingen van de overheid om een wob-verzoek te weigeren kunnen altijd worden aangevochten bij de rechter", stelt hij.

"En overheden hebben er een belang bij om snel te reageren, want anders zal de rechter geneigd zijn het wob-verzoek alsnog te honoreren."

Spoedige behandeling

Bovendien zegt Plasterk toe om bij de bestuursorganen te hameren op spoedige behandeling van de verzoeken.

Volgens Plasterk is de maatregel dan ook niet bedoeld om de openbaarheid van het bestuur te beperken, maar om het misbruik uit het systeem te halen.

"De overheid is nu nog een archiefkast aan informatie waar via de wob informatie uit gevraagd kan worden", stelt de minister.

"Gaandeweg komt steeds meer informatie automatisch beschikbaar, bijvoorbeeld via open data-sets. Mijn ideaalbeeld is dat op den duur zal alle informatie standaard openbaar zijn, met uitzondering van de stukken die niet openbaar mogen worden."