Werkzoekenden vanaf 50 jaar kunnen voortaan in aanmerking komen voor een sollicitatietraining of geld voor scholing.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken trekt daar 34 miljoen voor uit, heeft hij donderdag bekendgemaakt. Tot dusver gold de regeling alleen voor werkloze 55-plussers.

Het kabinet stelde vorig jaar 67 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de werkloosheid onder 55-plussers. Daardoor kunnen oudere werkzoekenden met een WW-uitkering netwerk- en sollicitatietrainingen krijgen, geld ontvangen voor scholing of inspiratiedagen bezoeken waar werkzoekenden en werkgevers aan elkaar gekoppeld worden. Ook krijgt een uitzendbureau een bonus als het een oudere werkzoekende aan een baan helpt.

Omdat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet veel afwijkt van die van 55-plussers, breidt Asscher de regeling nu uit voor deze leeftijdsgroep.

Kwart meer

Het aantal werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering stijgt nog altijd. Op dit moment hebben ruim 188.000 50-plussers in ons land een werkloosheidsuitkering, bijna een kwart meer dan een jaar geleden.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma lijkt Asscher ''een beetje de vlucht naar voren te kiezen, terwijl uit de cijfers blijkt dat het actieplan tot op heden eigenlijk helemaal niet goed loopt''.

De resultaten blijven op enkele punten ver achter bij de gestelde doelen, constateert Heerma. ''Werkzoekenden 50-plussers zijn er meer bij gebaat als de minister zijn energie erin zou steken om het actieplan echt te verbeteren.''

Scholingsvoucher

De scholingsvouchers die oudere werklozen sinds oktober kunnen aanvragen om hun kans op een baan te vergroten, worden tot nu toe nauwelijks gebruikt. Ook de beloning die uitzendbureaus krijgen bij het plaatsen van een oudere is nog geen succes. Dat blijkt donderdag uit een tussentijdse evaluatie van het actieplan 55pluswerkt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De vouchers van maximaal 750 euro zijn aan te vragen bij het UWV als er uitzicht is op een baan of als er veel vraag is naar personeel in de regio met de betreffende opleiding. Van het budget van ruim 4,5 miljoen euro dat hier tot en met mei beschikbaar voor was, is 85 procent op de plank blijven liggen. 

Te laat

Uit de evaluatie blijkt dat een kleine 45 procent van de aanvragen niet wordt gehonoreerd, grotendeels doordat ze te laat zijn ingediend. Minister Lodewijk Asscher (PvdA) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer dan ook aan dat de aanvraagtermijn voor de scholingsbon wordt verruimd. Omdat veel scholingstrajecten duurder blijken, wordt het maximale bedrag bovendien verhoogd naar duizend euro. 

Uit de tussenevaluatie blijkt verder dat tot en met eind mei slechts 107 beloningen zijn uitgedeeld aan uitzendbureaus vanwege het succesvol plaatsen van een oudere werklozen. Voor heel 2014 moeten dat er twaalfduizend worden. Veel intercedenten blijken de regeling niet te kennen, schrijft Asscher.