Het CDA vreest dat bedrijven geen mensen met een zwakke gezondheid of ouderen meer in dienst durven nemen, omdat ze opdraaien voor het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Het systeem van werkgeversrisico werkt te goed, vooral bij kleinere ondernemers, zei Kamerlid Pieter Heerma woensdag in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Heerma wees erop dat werkgevers twee jaar lang het loon van een ziek personeelslid moeten doorbetalen. Om dat te voorkomen, selecteren bedrijven steeds strenger ''aan de poort'': ze nemen geen mensen meer aan met wie ze een risico lopen.

Asscher verwees naar een onderzoek dat hij laat doen naar de knelpunten die bedrijven ervaren om personeel in dienst te nemen. Dat is eind dit jaar af, verwacht hij.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vroeg aandacht voor de arbeidsmarktpositie van een specifieke groep, namelijk mensen die kanker hebben gehad. Zij komen moeilijk weer aan de slag en kunnen zich lastig verzekeren.

Actieplan

D66 presenteerde afgelopen weekend een actieplan voor deze groep. Zij moeten onder meer gebruik kunnen maken van een speciale polis, waaruit de overheid een uitkering kan betalen als ze weer ziek worden.

Asscher zal de D66-voorstellen bestuderen en komt daarna met een reactie, zegde hij toe.

PvdA-Kamerlid Grace Tanamal vroeg Asscher om in gesprek te gaan met de FNV over een plan om collectieve schadevergoedingsregeling op te zetten voor mensen die door hun beroep ziek zijn geworden. Volgens de FNV zijn er voor hen nu geen goede voorzieningen.