De Nederlandse regering mag niet accepteren dat EU-lidstaten soepeler mogen omgaan met de begrotingsregels.

Dat stelt VVD-Kamerlid Mark Verheijen in aanloop naar de Europese Top van aanstaande donderdag.

Enkele Europese landen, zoals Italië en Frankrijk, hebben moeite om aan de begrotingsafspraken te voldoen gezien de achterblijvende economische groei.

Andere landen willen juist de komende commissieperiode werken aan verdere economische versterking en daar past geen versoepeling van het Stabiliteits- en Groeipact bij.

Ook Nederland heeft afgelopen jaren meermaals extra moeten bezuinigen om aan de norm van maximaal 3 procent begrotingstekort te kunnen voldoen.

Eis

Sommige Europese regeringsleiders zoals de Franse president François Hollande en de Italiaanse premier Matteo Renzi zouden hebben afgesproken om de versoepeling zelfs als eis in te zetten om de benoeming van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie mogelijk te maken.

Verheijen roept daarom premier Mark Rutte op om elke vorm van versoepeling van de begrotingsnorm te blokkeren.

"Dit is niet alleen een volstrekt verkeerd signaal richting landen die wel hervormen maar ook slecht voor de stabiliteit en geloofwaardigheid van de euro", aldus Verheijen.

"Wij willen de geboekte vooruitgang in de afgelopen jaren niet overboord gooien vanwege een politieke deal. Dat zou een horrorscenario zijn."

De regeringsleiders zullen vrijdag een knoop doorhakken over de nieuwe commissievoorzitter. Het Europees Parlement zal twee weken later ook het fiat moeten geven over de benoeming van Juncker.

Buma

Ook CDA-leider Sybrand van Haersma Buma vindt dat Rutte duidelijk moet maken dat hij vasthoudt aan de Europese begrotingsregels. Loslaten van de regels is de ''snelste afslag naar een nieuwe crisis'', aldus Buma.

Hij wil helderheid van het kabinet op dit punt omdat PvdA-leider Diederik Samsom er zaterdag voor pleitte om Frankrijk en Italië binnen de Europese begrotingsregels meer tijd zouden moeten krijgen om hervormingen door te voeren. De premier moet ''kiezen'', aldus de christendemocratische leider.

Samsom deed zijn uitspraak na overleg met sociaaldemocratische leiders in Parijs. Hij vindt dat Italië meer tijd moet krijgen om zijn begroting op orde te brengen als hij de arbeidsmarkt hervormt.

En voor Frankrijk geldt hetzelfde op voorwaarde dat president François Hollande hervormingen doorvoert. ''Bijvoorbeeld door de lasten op arbeid te verlagen'', aldus Samsom zaterdag.

Uitstel

De Franse regering heeft al ''uitstel na uitstel na uitstel'' gehad, aldus Buma, maar van hervormingen komt nooit wat terecht. ''Hollande heeft een populariteitsprobleem en wil gewoon meer geld uitgeven.'' En nu willen de sociaaldemocraten om ''politieke redenen'' hun partijgenoten in Parijs en Rome ''de hand boven het hoofd houden''.

Ook D66 heeft inmiddels zorgen hierover geuit. Gerard Schouw: ''D66 wil geen koehandel met de begrotingsregels, die moeten voor iedereen blijven gelden.''