De Tweede Kamer wil een andere bank, die op ethisch vlak beter handelt dan de Royal Bank of Scotland (RBS), de huisbankier van het Rijk. 

Een verzoek van de Partij voor de Dieren en PvdA om van bank te wisselen werd dinsdag aangenomen.

RBS scoort volgens de zogeheten Eerlijke Bankwijzer slecht op criteria als klimaatverandering, mensenrechten en investeringen in wapens. Het bestuur van de Tweede Kamer moet nu namens de Kamer op zoek naar een bank die een hoge score heeft op deze vlakken.

De twee partijen drongen aan op de wijziging omdat ze vinden dat de Tweede Kamer een voorbeeldrol heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verder mogen Tweede Kamerleden niet meer het vliegtuig pakken als zij voor een werkbezoek de grens over gaan. Binnen Europa moeten zij in principe de trein nemen als ze niet verder hoeven te reizen dan 750 kilometer. Een motie van Esther Ouwehand van de PvdD werd gesteund. Ze vindt dat vliegen het milieu zwaarder belast dan de (hogesnelheids)trein.