Nederlanders met een smalle beurs krijgen dit jaar een extraatje. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) om echtparen die op het bestaansminimum leven eenmalig honderd euro te geven. 

Een alleenstaande ouder krijgt negentig euro en een alleenstaande zeventig euro.

Met deze maatregel wil het kabinet het verlies aan koopkracht voor minima enigszins compenseren. In de begroting voor 2014 is hiervoor eenmalig zeventig miljoen euro gereserveerd. De Eerste kamer bespreekt het wetsvoorstel in het najaar.

De bedoeling is dat mensen met de laagste inkomens het extraatje voor de kerst krijgen. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank keren het extraatje uit. De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden en voor mensen, die een inkomen hebben van maximaal 110 procent van het sociaal minimum.

Dit betekent dat naast mensen met een bijstandsuitkering ook werkenden of andere uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen in aanmerking komen. Om de tegemoetkoming een wettelijke basis te geven wordt de Wet Werk en Bijstand tijdelijk aangepast.