Marc Calon, voorzitter van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes, schaamt zich voor alles wat er in zijn sector is misgelopen.

Dat zegt hij maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bij aanvang van zijn verhoor noemde hij zelf de dingen maar meteen bij de naam: ''Fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag. Daardoor is veel geld voor de volkshuisvesting door het putje gegaan. Verschrikkelijk.''

Het interne toezicht was niet goed en het externe evenmin, aldus Calon. Er is te risicovol gewerkt, het moreel kompas van sommige mensen was niet op orde en de sector is te ver afgedreven van de kerntaken, vindt ook de voorzitter.

Commotie

Er was ook commotie over zijn eigen salaris. Marc Calon zou aanvankelijk een honorarium van twee ton voor drie dagen werk per week krijgen. 

Maar hij ging na een gesprek met toenmalig minister Eberhard van der Laan akkoord met een bruto jaarsalaris van 150.000 euro. Inmiddels maakt hij meer uren voor ongeveer hetzelfde salaris.

Calon volgde in 2009 Willem van Leeuwen op, die 187.000 euro per jaar verdiende en een bonus kreeg. Zijn vertrekpremie van 1 miljoen euro wekte destijds veel verontwaardiging.

Doorgeschoten

Van Leeuwen zei maandag voor de commissie dat die bedragen moeten worden gezien met de ogen van die tijd. Hij wond zich voor de commissie op over het volgens hem doorgeschoten negatieve beeld dat van de sector wordt geschetst waardoor het imago ervan ''naar de gallemiezen'' gaat. De excessen waren er wel, maar het grootste deel doet volgens Van Leeuwen gewoon zijn werk.

Hij erkende dat de Vestia-affaire een ''drama'' was, waarbij 2 miljard euro verdampte als gevolg van onverantwoorde financiële avonturen. Calon, ook betrokken bij het Waarborgfonds dat op de financiën van de corporaties moet letten, zei maandag destijds niets geweten te hebben van de riskante stunts met financiële producten door Vestia.

'Vestia-directeur werd nooit tegengesproken' | Alles over Vestia